top of page

武吉免登城中城
Bukit Bintang City Center

項目位於KLCC黃金三角區

毗鄰時代廣場Berjaya Times Square

TRX金融區,未來地標PNB118

 發展商ECOWORLD是馬來西亞著名的上市發展商,這次更和馬來西亞城市發展局 (UDA)及公積金局 (EPF)合力打造,信心保證。

BBCC_武吉免登城中城_eDM_繁体.jpg

與業務代表聯絡

Gary Wong

HK (852) 63997741

MO (853) 63613737

​MY (60) 124911477

CN (86) 15338160297 (wechat only)

Email: info.paneuro@gmail.com

 

  • b05d54dcb0459172f686172178986019_edited.
bottom of page